Ett måleriföretag med lång branscherfarenhet

Henningsson & Co Måleri AB

Henningsson & Co Måleri AB ägs av Åke Wikström och Leif Ternström.

Åke var med och grundade företaget 1989. Leif gick in som delägare i augusti 2012 och kommer närmast från en tjänst som platschef på Sandå Måleri i Södertälje.

Företaget har kontor och verkstadslokaler i Södertälje. Vi utför uppdrag  i Södertälje, södra Storstockholmsområdet och Sörmland. Idag är vi tolv personer anställda i företaget.

Kompetens & miljö

Bas-U och Bas-P kompetens finns i företaget, liksom målarmästarbrev.

För att minimera miljöpåverkan har vi en miljövagn i vår verkstad där vi  rengör våra verktyg. Miljövagnen avskiljer färgresterna så att de inte kommer ut i våra avlopp.

Henningsson & Co Måleri AB är medlem i  Måleriföretagen och har gällande kollektivavtal med Svenska Målareförbundet.

Kunder

Vi är ett måleriföretag som vänder oss till såväl privatpersoner som små och stora företag med våra tjänster.  Under våra många år i branschen har vi byggt upp ett bra samarbete med många kunder.

Några av våra återkommande kunder är: